Pilatesin Prensipleri

Pilatesin Altı Anahtar Prensibi

Pilates sadece bir egzersiz değildir. Pilates sadece özel hareketlerin rastgele bir seçimi de değildir.  Pilates fiziksel gücü, esnekliği ve koordinasyonu artıran ve aynı zamanda stresi azaltan, zihinsel odaklanmayı güçlendiren ve besleyen, iyi duyuları geliştiren bir  fiziksel ve zihinsel  kondisyon sistemidir. Pilates anatomisinin patlamasından önce,  gelişmiş sisteme olan birçok farklı yaklaşımı not almak önemliydi.

Pilatesin Prensiplerinin Bulunması

Joseph Pilatesin özel olarak metodu için ilkelere yazmamış olmasına rağmen, bu prensipler sayfalarca yazılarından, film görüntülerinden ve diğer materyal arşivlerinden, sayfalarca yazılarından açıkça  çıkarılabilir. Pilates okuluna bağlı olarak, bu prensipler listesi ve onların sundukları yol biraz değişebilir; bununla birlikte nefes alma, konsantrasyon, merkez, kontrol, kesinlik ve akıcı hareket- listesi  bu Pilates yaklaşımlarının birçok ana şeklini ve genel olarak sistemin temeli olarak kabul edilen prensiplerin arasında yer almaktadır.

SOLUNUM

Bütün temel prensiplerin eşit önem taşımasına rağmen, solunumun ve bunun birçok içeriğinin önemi solunumun esas ve önemli rolünün ötesinde gözetlenebilir. Bu görüş Pilates çalışması için bazı ana yaklaşımları kapsar fakat hepsini kesinlikle kapsamaz. Bu bağlamda, solunum; motorun güç merkezinin yakıtı gibi Pilatesin yakıtı olarak tanımlanabilir. Joseph Pilatesin kabul ettiği gibi, vücudun, zihnin ve ruhun yapısı olarak gösterilebilir. Bu bakış açısından solunum  bütün temel amaçlara ortak bir nokta olarak –bir anlamda hepsi birbirine dikili- hizmet edebilir.

Solunumun kendisi hayatın anahtarlarından biri –hayat için gerekli olan kaslar sadece solunumla ilgili iskelet kaslarıdır- ve solunum çantada kekliktir. Solunumun altında yatan anatomiyi anlamak, solunumun kullanımını en uygun şekilde kolaylaştırabilir. Solunum ile ilgili anatomik gelişimin karışıklığı yüzünden, solunum  bu bölümden sonra daha derin anlaşılacaktır.

Konsantrasyon

Konsantrasyon tek bir objeye direk olarak dikkat verme olarak tanımlanabilir, bu durumda Pilates egzersizi devreye girer. Bir Pilates uygulayıcısının niyeti egzersizleri şu anki yeteneği el verdiği oranda doğru şekilde sergileyebilmektir. Bu konsantre gerektirir. Zihinsel kontrol listesinin noktaları ile her egzersize yoğunlaşarak başlayın. Bilinçli nefes alma modelini ve kasların çalışır duruma gelmesi birkaç saniye veya bir dakika hatta iki dakika bile alabilir. Vücudunuzun duruşuna ve egzersizin doğru duruşunu ve durumunu elde etmeye konsantre olun. Seans sırasında zihinsel konsantrasyonu elde edin.

Merkez

Merkez konsepti birçok değişik anlama sahip olabilir. İlk olarak vücudun ağırlık merkezi ile alakalıdır. Vücudun ağırlık merkezi her pratiğin eşit bir şekilde ağırlığının dağıldığı tek noktadır- öyle bir nokta ki vücudun askıya alabileceği ve dengesini tamamen bütün yönlere verdiği.

Her insanın kendi kişisel ağırlık merkezi farklı bir şekilde inşa edilmiştir. Ağırlık merkezinin açık bir şekilde uzandığı yer egzersizin nasıl hissettirdiğini ve başarmanın zor veya kolay olacağını etkiler. Bununla birlikte esneklik eksikliği yaşayan bir insanın egzersizlerde başarısız olacağını başarısız yaymak yanlıştır. Başarı eksikliğinin vücut ağırlık dağılımı ve insanın vücudunun yapısından daha fazla yapacağı şey vardır. Kollar yanda ayakta dururken ortalama bir insanın ağırlık merkezi insanın yüksekliğinin yüzde 55 kısmında, tam olarak ikinci kuyruk sokumunun önündedir.  Bununla birlikte, önemli değişiklikler hücreler arasında olduğu gibi gözetlenebilir.

Merkez ayrıca çekirdek ve kas çekirdeği ile de alakalıdır. Bu Pilateste 2. Bölümde güç merkezi olarak daha derin tartışılacaktır. Merkez ayrıca bütün hareketlerden ortaya çıkardığı sonsuz enerji dengesi hissi ile daha fazla olağandışı yan anlama sahiptir.

Kontrol

Kontrol, yapılan hareketin uygulama düzeni olarak kabul edilebilir. Kontrolün ele alındığı doğal olan, ustalaşmaması gereken bir yetenektir. İlk defa birisi bir egzersizi uygularken, kadın veya erkek her şekilde kontrolünü kullanması gerekir ama yetenek arttıkça kontrol daha çok rafine olacaktır. Hareket performansı gösterirken yüksek derecede kontrol mekanizmasını kullanan kişi ve kullanmayan kişi arasında uzak bir farklılık olduğunu görebilirsiniz. Yüksek bir kontrol seviyesi; sıklıkla az ve daha küçük hatalar, tam hiza, daha iyi koordinasyon, daha iyi denge ve birden çok girişimden fazla egzersizi yapabilme yeteneği, daha az çaba harcama ve gereksiz kas gerginliğinden kaçınmayı getirir. Rafine edilmiş kontrol, daha çok rafine edilmiş güç programlarının gelişimi için olduğu gibi gerginlik ve esneklik ana kaslarının gerekli gelişimine adamış büyük pratik yapılmasını gerektirir. Bu pratikler ayrıca bu güç motor programlarının daha az dikkatle çalışmasına izin verir böylece bu dikkat sadece ihtiyaç olunduğunda dakika ayarlamalarını yapmak ve ince detayları yapmak için kullanılabilir.

Kesinlik

Kesinlik Pilatesi diğer birçok egzersiz sisteminden ayıran bir anahtardır. Kesinlik hareketin tam olarak uygulandığı biçim olarak tanımlanabilir. Sıklıkla bu egzersizin kendisi diğer egzersiz rejimlerinden çok farklı olmasa da uygulanma tarzı farklıdır. Anatomi bilgisi kesinliği geniş ölçüde hassasiyet başarmayı amaç eder. Hangi kasların çalıştığını veya çalışması gerektiğini anlayacaksınız. Vücudunuzu doğru bir şekilde hizaya getirecek ve egzersiz amaçlarını anlayacaksınız. Daha büyük hassasiyet, daha çok amaç elde edilmiş  olur ve yapılan egzersizden büyük yarar elde edinilir Hassasiyet, Pilatesin hareket yaklaşımına ve öğrenme sürecinde uygulanması gereken bitmeyen doğrulamaların anahtarıdır.

Hassasiyet izole edilmiş aktif kaslarla ve aynı zamanda gerekli kasların hareket etmesi için birleşmesi ile ilişkilidir. Hassasiyet, erişilen bir kas ile erişilmeyen arasındaki ve amacın elde edilmesi veya edilmemesindeki farkı yaratabilir.

Akıcı Hareket

Akıcı hareket çabalamanın esas özelliğidir. Akıcı hareketi, hareketin kesilmeden, düzgün bir şekilde yapılması olarak tanımlayabiliriz. Romaya Kryzanowska Pilates metodunu ‘’güçlü bir merkezden dışarıya olan akıcı hareket’’ olarak tanımlar. Akıcı hareket, hareketin derin anlaşılmasını ve kas hareket ve uygun zamanlamasının kesin iş birliğini gerektirir. Hareket profesyonelliği uygulanan pratikten geliştikçe, her hareket ve her seans akıcı olacaktır.

Bazı yaklaşımların da ayrıca  daha batıni akıcı hareke kullanımını destekler. Bu ifade, Mihaly Csikszentmihalyi’nin ‘’akıcı hareket insanın zihinsel odaklanma, tam niyetlenme ve aktivite gelişimi başarısındaki harekete geçirilmiş duyguya adamasını düzenleme durumudur’’ ifadesinden kopyalanmıştır.

Bu altı prensip bu kitaptaki egzersizler ve günlük aktiviteler uygulanırken dikkate alınmalıdır. Bu altı prensibin müşterek paydası, her birinin fiziksel ve zihinsel birleşimden meydana gelir. Bu elementler vücut ve zihin ile bağlıdır ve bu kitabın geniş bir şekilde hayatınıza etkisi olacak anatomik yapıyı anlamanıza izin verir.

Bu prensipleri hayatına ve Pilates pratiklerine uygulayan her insanın izlediği yol bireyseldir. Örneğin, bir insan; Pilatesi atletik performansını geliştirmek, kaslarını geliştirmek veya kendini yaralanmasını iyileştirmek için daha çok fiziksel bakış açısını vurgulayabilir. Başka bir insan zihinsel bakış açılarını vurgulayarak Pilatesi stresini azaltmak veya hayatındaki yoğunlaşma ve odaklanmayı geliştirmek için kullanılabilir. Buradaki önemli konu her egzersizin uygulanmasının ve sistemin bu kitapta gösterilen adımlarının dikkatsiz bir imitasyondan ibaret olmadığını, daha ziyade egzersizlerin şu anki fiziksel ve zihinsel duyarlılığınıza bağlı olarak nasıl yapılacağına ve bu altı prensibin nasıl uygulanacağının öğrenilmesine odaklanmaktır.