Pilates ve Esneklik

Neil A. Segal, MD, Jane Hein, PT, Jeffrey R. Basford, MD, PhD

ÖZET. Segal NA, Hein J, Basford JR. Pilates eğitiminin vücut ve esneklik üzerindeki etkileri: Gözlemsel çalışma. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Arşivi 2004;85:1977-81

Amaç: Pilates eğitiminin esneklik, vücut ve sağlık durumu üzerine dair iddia edilen etkilerini göstermek.

Tasarı: Gözlemsel muhtemel bir çalışma.

Grup: Atletik kulüp topluluğu

Katılımcılar: Pilates eğitimi için sunulan 47 örnek yetişkin (45 kadın, 2 erkek)

Müdahaleler: Uygulanamaz.

Ana Sonuç Ölçüleri: Zemine parmak ucu uzaklık, biyoelektrik direnç tarafından gövde yağsız vücut kitlesi, anket tarafından sağlık durumu, vizüel analog skala 2, 4 ve 6 ay, temele dayalı gösterildi.

Sonuçlar: 47 kişinin üçte ikisi 2 aylık dönem sırasında hafta da bir, 1 saat Pilates mat sınıfına protokol gereklerini kaçırmadan katıldı. Araştırmacılar önceki zaman noktalarındaki ölçülere şok oldular. Orta parmak ucunun zemine uzaklığı sırasıyla 2, 4 ve 6 ayda 3.4 cm (1.3-5.7), 3.3 cm (0.3, 7.8) ve 4.3 (1.5-7.6) temelinden gelişti. İstatistik olarak gövdesel yağ vücut kitlesinde, boyutunda, ağırlığında veya vücudun diğer bölümlerinin ölçülerinde önemli bir değişiklik yoktu. Sağlık bireysel değerlendirmesi ayrıca istatistik anlamda 77 mm (69-85mm) ortanca değer dayanağında bir değişiklik olmadı.

Sonuçlar: Pilates eğitimi gelişmiş esneklikle sonuçlanabilir. Bununla birlikte, vücut sağlık durumu ve duruş üzerindeki etkileri sınırlıdır ve ulaşması zor olabilir. Çok çalışma geniş örnek bedenleri uygun kontrol grubu ile ve güç birlik takviyesi ile gövde dengeleyicilerinin gerginliğini de olduğu gibi kapsayabilir.

© Rehabilitasyon Tıp Amerikan Kongresi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Amerikan Akademisi tarafından 2004

Hastalar sık olarak sağlıkları için tamamlayıcı terapiler araştırıyorlar. Bu büyük ihtimalle popüler ilgiye dayalı olduğu gibi diğer hastalıkların ve kronik acının tedavisi için olan o anki terapilerin tamamlanmayan etkilerinin tanımı. The World Health Organization sağlığı ‘’tamamı ile fiziksel ve zihinsel durum ve sosyal esenlik ve sadece hastalık veya fiziksel güçsüzlük varlığı değil’’ olarak tanımlıyor. Böyle bir sağlık durumunu elde etmek için, hastalar, hasta olduklarında tedavilere bağlı kalmaktan ziyade sağlıkları için tamamlayıcı programlar araştırıyorlar. Bazı tamamlayıcı yaklaşımların toplandığı popülerlik gelişmiş esnekliğine, vücut bütünlüğüne ve sağlık durumuna katkıda bulunabilir. Doktorlar için hastalar adına tamamlayıcı program tavsiye edebilmek için kanıta dayalı bir rehberlik yapmak için, potansiyel yararları ve yan etkileri göstermek önemlidir.

Bir egzersiz yaklaşımı, sık olarak Pilates’ten bahsediyor, çünkü Joseph Pilates’in öğretilerindeki temel başta genel olarak atletler ve dansçılar tarafından pratik edilmişti. Bununla birlikte, son yıllarda, Pilates rehabilitasyon ve formdalık da popüler hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 5 milyon uygulayıcı var ve İnternet aramasında 200’ün üzerinde izlenebilir video var.

Pilates eğitimi, ‘’iskelet’’ gücünü, duruşunu ve hareket ile solunum koordinasyonunu vurgulayarak genel vücut esnekliğini geliştirmeye niyetli. Pilates, iskelet kasları yaralanmalarından sonra artmış iyileşme dönemi periyodunda rehabilistasyonda erken hareketi sağladı. Avukatlar, egzersizlerin dinç bir çalışma ile becerikli atletlere meydan okumak veya rehabilitasyon için gerginlik eğitimini sağlamaya adapte olabileceğini rapor ettiler. Stott Pilates, fazla hazırlık egzersizi  ve değişiklik ile  güvenliği geliştirme ve doğal omurga pozisyonunu elde etme umudu içinde orijinal programı değiştirdi. Pilates egzersizleri potansiyel olarak erken yorgunluk, azalmış sabitlik ve elde edilememiş yenilenmeye izin verecek gereksiz kas güçlendirmesini minimuma düşürecek pozisyondalarsa katılımcıları koymak için tasarlanmıştır.

Pilates eğitimi, sırt açıcılarına ve karın kaslarına, özellikle transversus karın kaslarına, iskelet güçlendirilmesine dair odaklanır. Görünürde, dış yüzey eklemlerini düzleştirilmesinin (1) hareket ile solunumu koordine etme, (2) karın kasları hareketleri sırasında skapular, leğen kemiği ve göğüs kafesi sabitliğine ve (3) boyun rahatsızlığından kaçınmak için baş ve boğaz omurgasının yerleştirilmesine odaklanılması olmadan amaç iskelet güçlendirmek gibi duruyor. Pilates eğitimcileri maksimum doğruluğu elde etmek için fiziksel yardım ve sözlü dönüş gibi egzersiz sırasında güvenliği de sağlarlar. Pilates mat egzersiz süreci başlarda yüzüstü, yan uzanış veya sırt üstü pozisyonlarda kolları ve bacakları gövde kasları üzerinde çeşitli eğilim momentleri yaparken geniş gövde desteği için kullanır. Katılımcı gücünü ve formunu geliştirdikçe, destek temeli derece derece daha etkili hareket örneklerine teşvik ederken proprioseptif mekanizmalarınının yenilemek için azalır. Bu, derin dengeleyicilerin etkinliğini arttıran ve hareket için amaca zararlı kasların çalışmasını azaltan, dinamik sabitlik egzersizlerinde genelde tedavilerde ve aşağı sırt acısı iskelet kasının engellenmesi için kullanılan prensibe benzerdir.

Profriyosepsiyon iskelet kasları ve sinir sistemleri arasında omurga sabitliği için esas olan bağlantıya şekil veriri. Acı veya alışkanlık yüzünden derin profriyosepsiyon önlenişi, insanların yaralanma sonrası etkisiz biyomekanikler yüzünden süreci uzatan dengeleyici hareket örneklerini geliştirmelerine öncülük ettiği kabul edilmiştir. Gövde dengeleyicilerinin yeniden eğitimi boyunca, Pilates egzersizleri gelişmiş hareket örneklerine katkıda bulunur. Buna ek olarak, Pilates, gerekli baskıcı ve baskı azaltıcı güçlerin eklem ve kıkırdaktaki bozulma eğilimi olan riski azaltmak için nitrisyonu beslemeyi sağlayan yakın kinetik-zincir egzersizlerini de kapsar.

Pilates atletlere, genel nüfusa ve ‘’gücü ve esnekliği dengeler’’; ‘’verimsiz kasları yeniler’’; ‘’duruşu geliştirir’’ ; ‘’iskelet gücünü ve dış yüzey hareketini arttırır’’; ‘’yaralanmaları engellemeye yardımcı olur; ve ‘’hareketin işlevsel kolaylığını sağlar’’  iddialarıyla rheumatoid arthiris gibi tıp durumlarına pazarlanmıştır. Pazarlamacılar ayrıca Pilates eğitiminin vücut farkındalığını arttırdığını, eklemler üzerinde kolaylık sağladığını, sporda performansı geliştirdiğini ve dengeyi, koordinasyonu ve sirkülasyonu geliştirdiğini iddia ediyorlar. Bununla birlikte, bu iddiaların bilimsel değeri şimdiye kadar test edilmiş olarak belirtilmemiştir. Tıbbi literatürün eleştirici Pilates eğitimi için araştırma geçerliliği eksikliği yüzünden dikkate değerdir. Tıbbi literatür analizi ve erişim sisteminde Pilates’in yayımlanmış hiçbir klinik uzman tarafından girişimi olmadığının farkındayız ve birçok doktor ve terapist bu yaklaşımın bir dereceye kadar farkında değil. Pilates’in edindiği popülerlik ve katılımcıların iyileşme semptomları beklentileriyle katılımı, bunun risklerini ve yararlarını tanımlamak için bir araştırma başlatmanın zorunlu olduğunu gösteriyor. Pilates egzersizine dair sıkça reklamı yapılan iddialar erken yorumun zor olduğunu gösterdi. Daha iyi klinik araştırma için temel şekil ilk olarak değerlendirmenin gerekli olduğudur. Bununla birlikte, bu çalışma Pilates eğitiminin artmış esneklik, artmış gövde yağsız vücut kitlesi, gelişmiş duruş, gelişmiş bireysel sağlık değerlendirilmesi ile ilişkili olup olmadığını göstermek ve ayrıca katılımcıya yan etkilerin ne olabileceğine dair başlangıç niteliğinde kanıt sağlamak içindir.

METODLAR

Katılımcılar

Pilates sınıfı için 6 aylık periyot sırasında yerel atletik kulüpte olan ve bütün yetişkinlerin (+18) anket ve ölçüleri tamamlamak için onay bilgileri alınmıştır. Ortada sağlık kulüp üyeliği veya fiziksel formdalık seviyesine dayalı hiçbir ayrım veya dahil etme yoktur. Bizim dernek yönetim kurulumuz bu protokolü gözden geçirmiştir.

Pilates Eğitmeni

Baş Pilates eğitmeni Stott sertifikalı Pilates eğitim çalışması kapsamındadır. Stott eğitimcileri altında 100 saati aşan mat çalışması ve 125 saatlik Reformer çalışması eğitimi almıştır. Stott Mat ve Reformer sınavlarını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Eğitimciler sınıftaki her şahıs için kalmış ve baş eğitimci tarafından Stott Pilates Programı standartları ile uyumluluğun kabul etmesi için denetlenmiştir.

Şahıslar 8’den 12’ye bedenlere göre sınıflara ayrılmış ve haftada 1, 1 saatlik seansa katılmıştır. Baştaki 2 ay sırasındaki sınıf standart Stott Pilates mat programı ile eğitim görmüştür. Eğitimciler her egzersizi göstermiştir ve sonra şahıs hareketlerinin doğruluğu sağlamak için sözlü ipuçları ve fiziksel yardım sağlamışlardır. Değişiklikler sıkça Compherensive Mat Stott Pilates Training Manual’de tanımlandığı gibi her insanın işlev ve esneklik seviyesine göre ihtiyaç duyulduğunda yapılmıştır. Egzersizler ikinci ve üçüncü 3 aylık eğitim periyodunda zorluk içinde ilerlemiştir. Katılımcılar 2 aylık periyodun üçüncü döneminde ikinci seviye egzersizlere devam etmeden önce artmış güç ve esneklik duyan katılımcıların yarattığı sınıf doğasının meydan okuması yüzünden bu meydana gelmiştir. Hafta seansları arasını tamamlamak için özel egzersizler yapılmamıştır.

Ölçüler

Ana sonuç ölçülerinine takiben 2,4 ve 6 ayda temel değerlendirilmiştir. Şahıslar ve araştırmacılar her zaman noktasındaki önceki ölçülere şaşırmıştır.

Kompozit Esneklik. Kompozit esneklik şahıslar sağlık kulübüne girdikten sonra günün aynı zamanında bütün ölçü noktaları zamanında zemine olan parmak ucu uzaklığı ile ölçülmüştür. Her şahıs 20 cmlik platform üzerinde çıplak ayak durmuştur ve ‘’dizler düz olacak şekilde, parmaklarıyla zemine dokunmayı denemeleri’’ istenmiştir. Başka hiçbir teşvik veya talimat verilmemiştir. Orta parmak ve yatay platform arasındaki dik uzaklık ölçülmüştür. Yatay duruş yüzeyinin arkasına ulaşmak negatif bir değer olarak kaydedilmiştir.

Vücut Kompozisyonu. Yükseklik stadiametre ile en yakın 0.1 cm ile ölçülmüştür. Bu ölçü vücut kitle endeksini ölçmek için ve duruş ölçüsünü kullanmak için kullanılmıştır. Vücut indeksi, segmental şişmanlık ve geniş iç kısım hareketi  InBody 3.0. tarafından çok frekanslı biyoelektrik direnç analizi ile belirtilmiştir. Geniş gövdesel vücut indeksi değerlerinde, ve gövde, yukarı ve aşağı kol ve bacakların segmental gövdesel vücut indeksi geçerliliği kabul edilmiş algoritmalarına ve parçasal su dağılımına, 73L/kg iç kısım hareketi doku hidrasyonunu göz önüne alarak dayanılmıştır. Katılımcılar 4 elektronik ayak levhası üzerinde çıplak ayakla durmuş ve parçasal vücut kompozisyonu ölçüleri elde edilene kadar bipolar çok frekanslı biyoelektrik direnç analizi tutacakları tutmuşlardır. Tipik ölçüler yaklaşık olarak 2 dakika içinde gereklidir. Üretici başta çok frekanslı biyoelektrik direnç analizi ünitesini iş yerinde ayarladı ve araştırmacılar her ayarlı software programı ölçüsünü toplamak için önceden ayarlı olduğundan emin oldular. Araştırmacılar ayrıca her ölçü için nemli ayak ve eli istediler. Hafıza direkt olarak Lookin Body Software linki tarafından elde edildi.