Pilates Rehabilitasyonu

Beden ve Ruh Sağlığını Korumak ve İyileştirmek Amacıyla Yapılan Fiziksel Tedavi ve Egzersiz Gibi Yöntemlerin ve Hareket Terapilerinin Seyir Defteri

Egzersiz Fizyolojisi

Sağlıklı Yetişkinlerde dinamik denge üzerinde Pilates’e Dayalı Egzersizin Etkileri 26 Temmuz 2006’sa kabul edilmiştir; 8 Ağustos 2006’da gözden geçirilmiştir; 10 Ağustos 2006’da kabul edilmiştir.

 Tiyatrodaki, atletizmdeki profesyoneller ve rehabilitasyon ayalarını pratiklerinde Pilates’e dayalı egzersizlerle birleştirmişlerdir. Pilates egzersiz metodu duruşu geliştirme ve dengeyi geliştirmeyi içeren birçok yarar öne sürer; bununla birlikte, bu açıklamaları destekleyecek çalışmalar da vardır. Biz sağlıklı yetişkinlerde dinamik denge üzerinde Pilates’ dayalı egzersizin etkilerini çalıştık. Sertifikalı Pilates eğitmeni bütün egzersiz seanslarında rehberlik yapmıştır. Egzersiz grubunda, 10 Pilates’e dayalı egzersiz seansı yapıldıktan sonra dinamik dengede işlevsel ulaşma testi (FRT) ortalama bir puan bulunmuştur (n=17) Kontrol grubu (n=17) hiçbir değişiklik göstermemiştir (P=.54). Sonuçlar sağlıklı yetişkinlerde FRT tarafından ölçüldüğü gibi dinamik dengeyi Pilates’e dayalı egzersizlerin geliştirdiğini göstermiştir.

Pilates 50 yıllık bir periyodun üzerinde gelişmiş, Joseph Pilates tarafından 1920’lerin başında başlatılan bir egzersiz sistemidir. Pilates’e dayalı egzersizler zemin üzerinde, Pilates topluluğu tarafından ‘’mat work’’ adı verilen veya ‘’apparatus work’’  adı verilen çeşitli makineler üzerinde yapılabilir. Muhtemelen en çok kullanılan aparat Reformer’dır. Reformer direnç ve gerilim için yaylarının öne ve arkaya kaydığı oynak parça ile donanımlı tek kişilik yatak çerçevesidir. Kalın çelek halatları, sürgüleri ve kayışları Pilates’e dayalı çeşitli egzersizlerin çeşitli yönlerde yapılmasında izin verir. Transversus karın kası, external ve internal karın kaslarını içeren postural kaslar denge için önemli olan gövde sabitliğini sağlar (Mullhearn ve George, 1999) Pilates’e dayalı egzersizler, iskelet sabitliğini ve iskelet kontrolünü ilgilendiren gövde sabitliği prensiplerini bünyesinde bulundurur (Akuthota ve Nadler, 2004). Akuthota ve Nadler’a göre; ‘’ ‘iskelet’ karın kaslarının önce, paraspinal ve glutealslerin arkada, diyaframın çatı ve leğen kemiği katı ve kalça eklem desteği kas sisteminin alt kısım olduğu bir kutu olarak tanımlanır.’’

Rehabilitasyon ayarlamalarındaki, tiyatrodaki ve atletizmdeki profesyoneller Pilates’e dayalı egzersizi, kendi egzersizlerine eklediler. İskelet sabitliğinin ve esnekliğinin gelişimine ek olarak, Pilates’e dayalı egzersiz atletik performansı geliştirmek için yardımcı olabilecek dengeyi geliştirdiği de iddia ediliyor (Anderson ve Spector, 2000; Hutchinson et al., 1998; Segal et al., 2004) Denge statik veya dinamik olarak tanımlanıdr. Dinamik denge, sabit duruşu temel destek olarak hareket ettirmeyi gerektirir ve hatasız bir şekilde FRT’ini kullanılarak ölçülebilir (Duncan et al., 1990)

   FRT ayakların yaklaşık olarak omuz genişliğinde açıldığı ve kolların yumruk yaparken omuz esnemesinin 90 derecesini elde etmek kalktığı düz oturuş gerektirir

3. metakarpalın temel ölçüsü duvara monte yarda ölçeğini kullanarak alınır ve şahıstan eğilebildiği kadar temel destek pozisyonunu değiştirmeden ileri uzanması söylenir.

3. metakarpalın yeni ölçü pozisyonu alınır ve toplam fark miktarı kaydedilir. Test üç kere tekrar edilir ve ortalama fark, santimetre cinsinden FRT puanıdır.

Hall et al (1999) Pilates’e dayalı egzersizin yaşlı popülasyonda statik dengeyi geliştirdiğini belirtti. Pilates’e dayalı egzersizin sağlıklı yetişkinlerdeki dinamik üzerindeki etkileri önceden araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı Pilates’e dayalı egzersizin sağlıklı yetişkinlerde FRT’ini kullanarak değişken sonuçlar geldikçe dinamik dengeyi geliştirip geliştirmeyeceğini belirtmektir.

 

Metotlar

40 şahıs, her grup önceden temel FRT ölçüsünü elde etmek için test edilmiş halde kontrol (N=20) ve deney (N=20) rastgele bir şekilde gruplarına dağıtıldı. Deney grubu 5 haftalık dönem bünyesinde 10 Pilates seansı tamamladı. Dengeyi güçsüz kılabilecek herhangi bir tıbbi durum, egzersizleri engelleyecek herhangi bir kalp ile ilişkili durum yaşayan, Pilates’e dayalı egzersize katılmış veya önceki 6 ay bünyesinde yeni bir egzersiz programına başlamış şahıslar seçim dışı bırakıldı. Bütün şahıslar gönüllü bir şekilde Loma Linda University Institutional Reviwes yönetim kurulunun çalışmaya katılımı için bilgilendirilmiş hasta rıza formunu imzaladılar. Bütün Pilates egzersiz seansları Loma Linda University Medical Center Outpatient Physical Therapy Departmanı’ndan sertifikalı bir Pilates eğitmeni liderliğinde yapıldı. 5 şahıstan fazla şahıs seanslara uygun gözetimi elde etmek ve egzersiz performansını doğrulamak için katılmadı. Bütün Pilates egzersizleri tall arm series, open leg rocker, leg press series ve tall knell arm serilerini (1A-C resmini görün) içererek Reformer üzerinde sergilendi. Kontrol grubu 5 haftalık dönem sırasında Pilates eğitimi almadı ve bu dönem sırasında onların aktivite seviyelerinin değişmesi veya yeni bir egzersize başlamalarından dolayı sakınarak bilgilendirildi. İki grup da 5 haftalık periyodun 7 günü bünyesinde denge sonraki test ölçüsü yaptı. Önceki ve sonraki FRT ölçüleri iki grup hakkında bir bilgisi olmayan uygulamacı tarafından yapıldı.

Sonuçlar

İki şekilde tekrarlanan ölçüler ANOVA grup (egzersiz vs. kontrol) ve zaman (önce ve sonra) faktörleri için değişken sonuçları karşılaştırmak için kullandı. ANOVA sonuçlarına dayanarak, FRT için bir etkileşim oldu ve bölünmüş t-testi her gruptaki değişikliği araştırmak için kullanıldı. Bağımsız t-testi FRT puanındaki egzersiz ve kontrol grubu arasındaki değişiklikleri karşılaştırmak ve Pilates’e dayalı egzersizin etkilerinin müdahalesini belirtmek için kullanıldı. Kontrol grubundan 3 şahsın sonraki test ölçüleri için dönmemesi ve deney grubundan 3 şahsın 2 hafta Pilates egzersiz seanslarını kaçırmalarından dolayı çıkarmaları haricinde 34 şahıs analiz edildi. Kontrol grubu 11 kadın ve 6 erkekten, 27.3 yaş ortalaması ile oluşuyordu ve egzersiz grubu 3 erkek ve 14 erkekten, 27.5 yaş ortalaması ile oluşuyordu. Gruplar arasında yaş bakımından (P=.98) veya cins bakımından (P=.44) önemli bir fark yoktu.

 Buna ek olarak, gruplar arasında FRT önceki testleri adına (P=.09) puanlarda önemli bir fark yoktu. Kontrol şahıslarında herhangi bir yeni egzersiz programına başlamayan veya önceki testlerinden beri o anki aktif seviyelerinde değişiklik olmayanlar sözle teyit edildi. Sonraki test analizinde FRT puanlarında, Pilates grubunun 10 seanslık Pilates egzersizi ardından önemli bir değişiklik (P=.01) ortaya çıktı. Kontrol grubu FRT puanlarında hiçbir değişiklik göstermedi (P=54).

Tartışma

Dinamik denge, duyumsal, iskelet kas sisteminin ve sinir sisteminin bütünlüğünü gerektiren komplex bir fenomendir (Akuthota ve Nadler, 2004; Shumway-Cook ve Woollacott, 2001). Pilates’e dayalı egzersiz solunum, kontrol, merkezleme, hassasiyet, konsasntrasyon ve akış prensiplerine odaklanırken bu sistemlere meydan okur (Anderson ve Spector, 2000). Bizim çalışmamızın sonuçları Pilates’e dayalı egzersize katılan sağlıklı şahısların FRT tarafından ölçüldüğü gibi dinamik dengede önemli bir gelişim olduğunu gösterdi. Pilates eğitmenleri egzersiz rutini boyunca sözlü ve göstermeli ipuçları sağladılar ce katılımcılara iskelet sabitliğini vurgularken yanlış hareket örneklerini doğrulamaları için yardım ettiler (Anderson ve Spector, 2000). Bizim çalışmamızda 5 hafta Pilates’e dayalı egzersiz seanslarına katılan şahısların iskelet sabitliklerinin geliştiği ve daha çok devinduyumsal olarak nasıl yanlış hareket örneklerini azaltacaklarının farkında vardıklarını ve gelişmiş güç kontrolü ile sonuçlandığından şüpheliyiz.

Bizim çalışmamızdaki şahıslar her seans boyunca hatalarını minimuma indirmek ve gelişmiş hareket kontörlünü ele geçirmek için sertifikalı Pilates eğitmeninden sık bir şekilde yardım aldı. FRT işlevsel oturuş duruşundan dinamik dengeyi ölçer ve sabit temel destek üzerinden tibiyal ilerleme miktarını belirtir. Gastroknemyus-soleus kas grubundaki esneklikteki değişiklikler büyük tibial ilerlemeye izin verir ve gelişmiş FRT’ye öncülük yapabilir. Bununla birlikte, bizim çalışmamızda bunun mesele olduğuna inanmıyoruz.

Bandy et al. (1997) kasın terminal pozisyonunda 30s minimum tutuşun kas gerginliğinde plastik bir değişiklik yapmak için gerekli olduğunu belirtti. Pilates’e dayalı egzersiz tipik olarak gastroknemyus-soleuskas grubunun esnekliğindeki artmadan ziyade, egzersiz grubumuzda artan iskelet sabitliğine veya gelişmiş güç kontrolüne bağlı olarak dinamik dengede gelişmeyi önermek aralıksız son seviye gerginleştirme tipini içermez.

Zakas et al. (2005), ROM üzerinde 20 oturan 65-85 yaş arası şahısların (ortalama yaş=75.9) çeşitli gerginleşme protokolleri üzerindeki güçlü etkilerini rapor etti. Bulgular iki 30s ve dört 15s gerginleştirme gibi 60s statik ürettiğini öneriyordu. Farklılık, şimdiki araştırmaya hitabe, bizim şahıslarımızın 72 saat Pilates programı bünyesinde FRT kullanımı ile sonrasında test edilmiş olması. Pilates egzersiz programının herhangi bir güçlü etkili olumsuz değildi ve biz dinamik dengedeki son değişiklikleri ölçtük.

Yeterli iskelet kontrolünün eksikliği omurga dengesizliğinde, dinamik dengeyi elde etmek için vücudun yeteneğinin azalmasına sebep olabilir (Stokes et al., 2000). Bu gruptaki şahısların dinamik denge için öncelikle Pilates’e dayalı egzersiz programına normal aralık bünyesinde başlamalarına rağmen, ufak fakat istatistik olarak önemli gelişmeler elde etmişlerdi. Bu küçük değişiklikler sağlıklı yetişkinlerde günlük temel aktiviteleri etkilemezken, atletik performanslarını geliştirdiler. Hutchinson et al. (1998) Pilates egzersizi kombinasyonunun ve sıçrama eğitimin elit ritmik jimnastikte 1 aylık eğitimde %16’dan fazla zıplama yeteneğini geliştirdiğini rapor etti. Daha iyi bir araştırma, atletik performans üzerinde Pilates’e dayalı egzersizlerin etkilerini araştırmak için garanti edildi.

Not. Sözde Hawthorne etkisi gelişim süreci içinde, muhtemel olarak sürecin gözleminden etkilenerek, baş gelişmeden bahsediyor (Jones, 1992).

Pilates’e dayalı egzersizin, sağlıklı yetişkinlerde dinamik oturuş dengesini geliştirdiği gösterilmiştir. Bizim bulgularımız, Pilates’e dayalı egzersizin klinikçiler ve eğitimciler için dinamik dengelerini geliştirmek için arayışta olan hastaları ve müşterileri için yardımcı olduğunu öneriyor. Pilates’e dayalı egzersiz hassasiyet, kontrollü hareketlerle birlikte performansını geliştirmek için küçük faydalar arayan atletlere yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Pilates’e dayalı 10 egzersiz seansı, sağlıklı yetişkinlerde FRT tarafından ölçüldüğü gibi dinamik dengenin geliştiğini gösterdi.

Finansal açıklama ve çıkar mevzusu. Bütün yazarlar yazılan ve basılan bu kağıt ile ilgili hiçbir finansal çıkarlarının olmadığını kabul ettiler.