Pilates Metodunun Gelişim Çizgisi

Spector, 2009), kemik yoğunluğunda artma (Betz, 2005; Petrofsky ve ark., 2007), transversus abdominusun doğru kasılma yeteneğinde, pelvik kontrolünde (Petrofsky, 2007) ve rectus abdominus ve eksternal oblig kaslarının devreye girmesinde iyileşmeler meydana gelmektedir. Tüm bunların dışında Pilates egzersizleri ile bel ağrısına sahip bireylerin lumbar parasipinal kas aktivitesinde azalmalar meydana geldiği görülmektedir (Esco, 2005).

Pilates metodunun yukarıda ifade edilen kullanım biçimleri ve uygulama sırasında ortaya çıkan etkiler metodun 3 temel form içerisinde incelenmesine olanak tanımaktadır. Günümüzde Pilates metodu bu üç temel form içerisinde sınıflandırılmaktadır (Purdy, 2009).

Klasik ya da Geleneksel Pilates, Joseph Pilates’in orjinal 40 yüksek yüklenmeli mat egzersizlerinden oluşmaktadır. Bu egzersizler günümüzde de uygulanmaktadır ve dans ile ilgilenen bireyler arasında popülerdir.

Geliştirilmiş ya da Uyarlanmış Pilates, hem yüksek hem de düşük yüklenmeli egzersizleri birleştirir, fitness tabanlıdır ve araç-gereç ihtiva edebilir. Uyarlanmış Pilates programları, sağlık uzmanları için antrenman programları tabanlı rehabilitasyonları birleştirir.

Klinik Pilates, Pilates method yaklaşımına dayanan spinal stabilite araştırmalarını birleştirir. 1990 yılında Avusturalyalı fizyoterapist ve eski balet Craig Phillips tarafından kurulmuştur. Klinik Pilates, sakatlıklardan korunma ve rehabilitasyon amacıyla tasarlanmıştır