Klinik Pilatese Giriş

Pilates günümüzün en çok tutulan sözcüklerinden biri, ünlü kişilerin desteklerine teşekkürler. Elit atletler ve dansçılar yüksek bir şekilde bunu desteklediler ve yüzlerce egzersiz videosu ile Pilates’in yararlarını anlattılar. Pilates egzersizleri güçlü bir iskelet geliştirmek, esnek ve güçlü bir denge yaratmak, etkili hareket örneklerini öğretmek, uzun ve yağsız bir görünüm yaratmak ve vücut-zihin bağlantısını vurgulamak için kuramlaştırılmıştır. Bunun adına küçük bilimsel araştırmalar yapılmıştır, bununla birlikte Pilates’in etkileri ile alakalı.

 

Pilates, dans sağlık biliminde olarak rehabilitasyona giriş yapmış, dünya dansında egzersiz seçimi olmuştur. 1980’lerde, terapistler ve atlet antrenörleri, Pilates’i dansçılara çekerek dans sağlık biliminde uzmanlaşmaya başlamışlardır. Bugün, spor hekimlik klinikleri için Pilates ekipmanına sahip olmak yaygın olmayan bir şey değil. Bu makalenin amacı Pilates’in tarihsel içeriğini ve rehabilitasyon ve kondüsyon programlarındaki çıkarımları sunmaktır.

 

Pilates’in Tarihi

 

Joseph Hubertus Pilates 1880’de, Almanya, Duesseldorf’ta doğmuştur. Çocukken astımdan, kemik hastalığından ve romatizma ateşinden acı çekmiştir. Sağlığını geliştirmek adına jimnastik, boks, yoga ve karate çalışmıştır. Genç bir adamken sirk performansçı ve savunma eğitmeniydi. Kendi Kontroloji adını verdiği hem Doğu hem de Batı felsefelerini içeren egzersiz sistemini geliştirmeye başladı. Metodu az bir sürede Almanya’da popülerlik topladı ve Pilates Alman İmparatorluğunun elit birliklerini eğitilmesi istendi ama o bir barış yanlısıydı ve reddetti. Sonunda Almanya’dan ayrıldı ve 1912’de İngiltere’ye sirk performansı olmak için yerleşti.

 

2. Dünya savaşı çıktığında, Pilates İngiltere’de savaş zamanında esir kampında mahsur kalmıştı. Kampta olduğu sürece, egzersiz rejimini yenilemeye devam etti ve sonunda hapishanedeki arkadaşlarına ve korumalara öğretmeye başladı. Egzersizleri kamptaki herkes için zorunlu aktivite haline gelmişti. Bu zaman sırasında Pilates, yatalak arkadaşlarının egzersizine yardım etmek için yatak yayları kullanmaya başladı. Yayları yatak direklerine bağladı ve bu enternelere dirence karşı egzersizi veya gereken yardımı sağlamasına izin verdi. Bu deneyim sonunda onun kendi yay-direnç aparatını oluşturmasını sağladı. Savaştan sonra İspanya gribi ortaya çıktı fakat esir kampındaki korumalar veya esirlerden hiç kimse salgın sırasında ölmedi. Joseph Pilates bunu zihin ve vücut çalışmasına yazdı ve İngiltere tarafından yakın bir süre içinde elit İngiliz birliklerini eğitmesi istendi.

 

1926’da, Pilates, Amerika Birleşik Devletleri’ne eğittiği Max Schmelling’in peşinden giderek göç etti. Schmelling’in müdürü New York’ta Pilates’e müşterilerini eğitmeye devam edebilmesi için finans sağlamayı kabul etti. Pilates’in stüdyosu New York balet stüdyolarının hemen yanındaydı ve Kontroloji kısa zamanda dansçıların yaralanmalara eğilimli olmasından dolayı dans topluluğunda takip topladı. Pilates metodu formdalığı ve performansı geliştirerek ve ayrıca yaralanma-iyileşme sürecini azaltarak dansçılara yarar sağladı. Kontroloji ismi şaşkınlık uyandırmadı fakat Pilates metodu uyandırdı ve dans topluluğu ve Pilates o zamandan beri sarmaş dolaş.

                

Pilates egzersizlerinin 2 tipi vardır: mat çalışması ve aparat çalışması. Mat çalışması en rahat tanımlanabilen olabilir, çeşitli makalelere, videolara ve belgesellere teşekkürler. Aparat tasarımında, bununla birlikte, yay direnci ile hekimlerin egzersizde direnci sağlamasına veya yardım etmesini mümkün kılıyor.

 

Joseph Pilates 87 yaşında 1967 yılında öldü. Onun ölümünden bu yana, çalışması birçok öğrenci tarafından yürütüldü. Şimdi farklı pratik ‘’okullarından’’ binlerce Pilates eğitmeni ve öğretmeni var. 2000’de Pilates egzersizleri üzerine olan marka geçersiz olarak kabul edildi.

 

                   

Pilates Method Alliance, uluslararası, kar amacı gütmeyen, herhangi birinin eğitiminin ve geçmişini önemsemeden kendini Pilates öğretmeni olarak adlandıran ilgililere bir cevap olarak şekillendi. Alliance’ın misyonu, Pilates profesyonelleri adına sertifika ve eğitim standartları oluşturmaktır ve 2005 Ağustos’ta yerel sertifika sınavına sahip olacaktır.

 

                        

 

Pilates’in Prensipleri

 

Joseph Pilates’in kendi kitabı Kontroloji ile Hayata Dönüş’te altını çizdiği prensipler hala günümüz için geçerlidir. Bu prensipler geleneksel rehabilistasyon egzersizlerine başvurur ve atletlerle, hastalarla ve müşterilerle çalışılırken sıkça kullanılmalıdır. Konsantrasyon, Kontrol, Merkez, Akış, Kesinlik, Solunum, Rahatlama ve Dayanıklılık sekiz Pilates prensibidir.

 

Konsantrasyon

 

Pilates egzersizleri vücudunun hedeflenen özel bölgesi üzerine zihinsel olarak odaklanmayı gerektirir. Konsantrasyon, çalışan vücut bölümüne dikkat vererek, hareket özelliğini en iyi şekilde arttıran nöromüsküler dinlenmeyi geliştirir. Bu hareketleri sırayla yapmaktan ziyade, herhangi biri zihnini aktif olarak hareket sırasında bağlar ve diğer adımı düşünür. Harekete harcanan daha fazla dikkat, daha iyi özellikte üretilen hareket demektir. Klinikçilerin görsel ve sözlü ipuçlarını bu  konsantrasyonu sağlamak için yardım etmeleri adına bu çok yardımcıdır.

 

Kontrol

 

Pilates egzersizleri bireye vücudunu ‘’etrafa fırlatmaktan ziyade’’ kontrol etmesini öğretir. Doğru bir şekilde sergilendiğinde, Pilates egzersizleri yaralanmaya izin veren güçleri azaltmak için ve vücut-zihin bağlantısını arttırmak için kesin sağlanmış vücut kontrolüna bağlıdır. Egzersizler solunum yaparken, konsantrasyon olurken ve gerginleşirken sergilenir. Yeni müşteriler sık olarak ilk egzersizleri sergilediklerinde garip hissediyorlar. Vücut farklı yönlerde hareket etmeyi öğrendikçe, bu azalacaktır. Bu hareketler egzersizler bilinçli ve bilinçaltı seviyelerinde usta hale gelindikçe düzgün ve zarif olacaktır.

 

 

 

Merkez

 

Joseph Pilates ‘’iskeleti’’ güç merkezi olarak tanımladı. İskelet kontrolünün bütün insan hareketlerinin esansı olduğuna inandı. Güç merkezini doğruca kullanmayı öğrenmek, birinin duruşunu geliştirir, omurgasını sabitler ve hareket özelliğini geliştirir.

 

Karın kulbopelvic kalça kompleksinden oluşur. Kaslar geleneksel olarak transverse karın kası, internal ve external obliques, multifidus, quadratus lumborum, iliopsoas, dip kaldırıcı kas grubu, diyafram ve pelvik tabanı ile ilişkilidir. Bu kaslar,gövdenin ve karnın fasiyal sistemleri boyunca önde, yatay tarafta ve oksal yerlerde spinal sabitliği sağlar.

 

Karın-boşluk manevrası dip karın kaslarını kuvvetlendirmenin en iyi yolu olarak düşünülür. Manevra sergilenmesi çok zor olabilir. Vezina ve Hubley-Kozey 28 katılımcıdan 20’nin karnı omurgaya çekmekte zorlandığını bildirdiler. Bu prastiyenlerin sözlü ve görsel ipuçları ile geri bildirim sağlamalrı gerektiğini öneriyor.

 

Müşterilerin dip karın kaslarının bağlantısını hissettirmek onlara karın-boşluk manevrasını öğretmenin en iyi yolu sırt üstü dizleri bükülü ve ayakları düz şekilde yatmalarını sağlamaktır. Onlar nefes verdikçe, onların bir sinek gibi vızıldamasını sağlayın. Birçok insan genel olarak karın kaslarında çırpınma hisseder. Sonra, birçoğunun yeni keşfettiği aynı kasları omurgaya doğru nefes aldıkça karnı çekmek için kullanmalarını sağlayın. Bu onların ‘’sıkışıp kalmasını’’ engeller. Bellerinin etrafında ‘’emniyet kemeri’’ gibi bir hisse kapılmaları gerekir.

 

Akış

 

Pilates egzersizleri, bir egzersizden diğerine geçerken sanki bir dans sınıfı gibi akış içinde olmalıdır. Egzersizler düzensiz hareketler olmadan düzgünce sergilenir.

 

Kesinlik

 

Pilates nitelik ile ilgilidir nicelik ile değil. Özel sayılı tekrarlar yapmaktan ziyade, herhangi biri egzersizleri yapabildiği kadar ‘’doğru’’ şekilde yapmalıdır. Örneğin, eğer müşterinin formu dört tekrardan sonra bozulmaya başlıyorsa sonra durmalıdır. Herhangi biri güçlü hale gelene kadar egzersizin değiştirilmiş versiyonunu yapmaya ihtiyaç duyabilir. Pilates’in keskinliği tam vücut kontrolüne dayanır.

 

Solunum

 

Egzersiz sırasında doğru solunum esastır. Solunum, karın sabitliği için katalizör olarak düşünülmüştür. Pilates’in solunuma olan yaklaşımı hekimler arasında değişikliğe uğrayabilir fakat birçoğu diyaframatik solunum tipini kullanır. Birinin solunumunu kontrol etmek ve nasıl olduğunu görmenin en iyi yolu bir el diyafram üzerinde ve diğer el sternum üzerinde olacak şekilde uzanmasını sağlamaktır. Nefes alımı ve verimi gerçekleştikçe, solunumun sternumdan ya da diyaframdan gelip gelmediğini fark edin. Müşterinin yukarı göğsünü olabildiğinde tutmasını sağlayarak ellerini aşağı göğüs kafesinin dışına yerleştirin. Kaburgalar nefes alımı gerçekleştikçe genişler. Herhangi birisi akciğerlerin aşağı loblarının dolduğunu hayal etmeli. Nefes verme etki ettik.e, kaburgalar birlikte kaymalı ‘’akciğerlerin suyunu sıkmak’’.

 

 

 

Rahatlama

 

Pilates egzersizleri vücudun bir tarafı rahatlarken diğer tarafını çalıştırmayı gerketirir. Bu gereksiz gerilimin azalmasına yardım eder. Örneğin, müşteri rahatlamaya çalışırken ve omuzlarından gerginliği atmaya çalışırken güç merkezini çalıştırabilir.

 

Dayanıklılık

 

Pilates egzersizleri karında ve diğer küçük denge kaslarında kas dayanıklılığını inşa eder. Kas dayanıklılığı karın eğitiminde omurganın derin dengeleyicilerinin sıkça çalışıyor olmasından dolayı saf kas gücünden daha önemlidir.Bu kasları egzersiz boyunca sıkça çalıştırarak, müşteriler dayanıklılık için çalışıyor olacak.

 

Günümüzde Evrimleşmiş Pilates Felsefeleri

 

Joseph Pilates tarafından orijinal olarak öğretilen geleneksel Pilates setine rağmen, bazı egzersizler 21. yüzyıla doğru değişikliğe uğradı. Bu değişiklikler şu anki hareket teroilerine ve bilimsel olarak rehabilitasyona dayalı prensiplere cevap konumundadır. Birçok eklenen konsept Pilates egzersizlerinin standart repertuarını sundu. Bunlar sıklıkla evrimleşmiş Pilates prensipleri ve egzersizleri olarak anılıyor.

 

Doğal Omurga

 

Joseph Pilates’in onlara öğrettiği orijinal yol ile, kontroloji egzersizleri düz sırt ile sergilendi. Pilates düz omurganın doğal olduğuna ve eğilimin omurgada olmadığına inanırdıç Günümüz araştırmaları posterior pelvic eğiliminin omurganın rahatlamasına, omurganın annulus ve posterior bağları üzerindeki arttırdğını gösterdi. Bugün, birçok Pilates eğitmeni müşterilere neredeyse bütün egzersizlerde doğal omuırgayı elde etmeyi öğretiyor. Sağlıklı bireylerde, düşman gövde esnetici ve açıcı kasları doğal omurga etrafında aktiftir. Buna ek olarak, transverse karın kası ve multifidus doğal omurgada dengeli aşırı çalışmayı elde ederek bel omurgasının mekanik sabitliğini sağlar ve omruga üzerindeki yükü azaltır. Doğal omurga biyomekanik olarak ve işlevsel olarak doğrudur.

 

Doğal omurfa posterior pelvic ve anterior pelvic eğilimi arasında yarı yoldaki bir nokta olarak tanımlanır. Sırt üstü yatar pozisyonda, anterior üst iliac omurgası tavana doğru fenermiş gibi pubic symphsis ile yatay çizgide düz pozisyon almalıdır. Yüz üstü pozisyonda, ASIS ve pubic symphysis zemin ile paralel olacaktır. Bazen pubic symphysisi zemine doğru bel-omurga aşırı genişlemesinden kaçmak için bastırmak gereklidir. Dört ayak üzerinde, ASIS ve pubic symphysis tekrar düz ir çizgide zemine pararlel olacaktır. Yan-yatar pozisyonda, ASIS dik olarak hiza almıştır ve kalçalar birbriinin arasında sıkışmıştır. Bu hayali bir duvara karşı yaslanmayı görselleştirmede yardımcı olabilir. Oturur pozisyonda, ischial tüberoziteler zemin üzerindedir ve ASIS ve pubic symphysis alın düzleminde üçgen şeklini almıştır.

 

Doğal omurganın öğrenilmesi çok zor olabilir. Preuss, Grenier ve McGill bunun bireyler için doğal omurga pozisyonundan dört ayak üzerine esnemiş pozisyona dönmenin ayakta veya oturur pozisyondan daha zor olduğunu gösterdi.

 

 

 

 

Spinal Artikülasyon

 

Omurga boyunca bölümsel hareket Pilates egzersizlerinde sıklıkla kullanılır. Joseph Pilates bundan ‘’yuvarlanma’’ olarak bahseder.Pilates egzersizinde, herhnagi biri sanki tekerleğin jant teli gibi yuvarlanmalı ve açılmalı. Müşteriler esnemede omurgalarını artiküle ettiklerinde, spinal bölümlerdeki yükleri dağıtırlar. Bu hypermobile parça tarafından etki eden stresin azalması için düşünülmüştür. Müşterilerin omurgayı nasıl dengeleyeceklerini öğrenmeleri gerekir, sadece statik pozisyonda değil, bütün hareket düzlemlerinde. Spial artikülasyon müşteriler içib spinal hareketilik üzerinde kendi limitlerini öğrenmeleri için mükemmel bir yoldur. Omurdan omura artikülasyon sağlayamıyrolarsa, kalın parçalar halinde hareket etmeleri elde edilmesi daha kolay bir yöntemdir. Benim kişisel pratiğimde, birçok müşterinin, özellikle aşırı genişlemiş bel omurgaları olanlarıni esnemede ilk bel-omurga artikülasyonunda zorluk yaşadıklarını gördüm. Onların omurgalarını artiküle etme yeteneği, onlar egzersize devam ettikçe gelişiyor ve yanlış hareket örneklerinin farkında olmalarını sağlıyor.

 

Rehabilitasyonda Pilates Kullanımı

 

Pilates egzersizleriklinikçinin terepatik egzersiz müdahalelerine eklemesi gereken mükemmel bir araçtır. Şu anda 500’ün üstünde Pilates aparatı ve mat egzersizi ve yay direnci ile iş birliği yapan klinikçinin harekete yardım alması veya direncinin sağlanmasına olanak tanır. Az ama öz hareket, klinikçinin hareket gereksinimlerini daha iyi değerlendirmesi için çeşitli aktivitelerde gereklidir. Klinik Pilates’de sergilenen vücut pozisyonları sırt üstü, yan yatar, yüz üstü, oturur ve ayakta pozisyonlarda multiplanar hareketlere izin verir. Pilates egzersizleri ortopedik yaralanmalar, nörolojik bozulmaları olan müşteriler, doğum sonrası kadın, kronik acı, arthiris ve hareket bozukluğu ile ilgili diğer birçok tanı için rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak kullanılır. Rehabilitasyonda Pilates’in kullanımı için olan bu ihtimaller sonsuzdur.

 

Polestar Education (Miami, FL) rehabilitasyon çevresinde Pilates’i kullanmaya odaklanmış bir şirkettir. Polestar Pilates’e dayalı rehabilitasyonu Portterfield ve DeRosa çalışmasında üç parçaya ayırır: Destekleyici Hareket, Dinamik Dengeleme ve İşlevsel Reedükasyon. Pilates repertuarındaki egzersizler sıklıkla bu rehabilitasyon bölümleri bünyesinde birbiri ile çakışır. Klinikçiler daha sonraki bölümlerde birinci bölüm egzersizinden aldığı yardımı azaltarak ve vücuda göre çalışmayı değiştirerel sonraki bölümlere doğru ilerleme kaydedebilirler. Bu çakışma klinikçilere müşterileri için sonsuz egzersiz seçimi sunar.

 

Polestar Yaklaşımı, Bölüm 1: Destekleyici Hareket

 

Yayları, havluları ve elleri harekete yardım etmek için kullanmak müşterilerin harekete başlamasına veya etkilenmiş kas veya eklemin kas aıcısı olmadan dengesini sağlamasına yardım eder.Destekleyici hareket müşterileri uygun güç örneklerinin reedüskasyonuna başlamalarına izin verir. Rehabilitasyonun ilk bölümünde eşlik edebilecek üç bölüm vardır: diasosiyasyon, dengeleme ve harekete geçme.

 

Diasosiyasyon

 

‘’Diasosiyasyon istenilen eklem yakınsalında veya lezyon bölümüne olan uzaklığıkta hareket izoasyonudur.’’ Genel olarak, diasosiyason omurga veya leğen kemiği hareketi olmadan omuz veya kalça hareketi yapmak anlamına gelir. Bölüm 1’de, disasosiyasyon geniş bir temel desteğe etki eder. Destekleme, genel olarak yay şekillerinde, eklem hareketi ile yardım etmek için sağlanabilir.

 

Dengeleme: Bölüm 1 rehabilitasyon omurga-dengeleme kaslarını dinlendirme üzerine yönelir. Bu kaslar omurga bel kemiğinin istenmeyen hareketini kontrol ederler. Şu anki bel-dengeleme reperturarından bölüm 1 egzersizinden bir örnek ‘’deag bug’’ egzersizi olabilir. Müşteri bacağını 90/90 pozisyon içine hareket ettiriken doğal omurga etrafında sabitliği yakalar. Pilates prensiplerine göre, gövdede hiçbir hareket olmamalıdır-sadece kalçalarda olmalıdır ve bu da solunum uygun tekniği ile iş birliği yaparken kontrol ve hassasiyetle tesir etmelidir. Dead bug egzersizi kalçayı sabit omurgadan ayırır. Trapeze Table’da yardım için ayaklar üzerinde yaylar ile yapılan bri değişiklik olabilir.

 

 

Omurganın dip dengeleyicilerini kullanmak karın-boşluk manevrasını buna mütakip transverse karın kası çalışmasın öğrenmeyi gerektirir. Hodges ve arkadaşları transverse karın kasının yukarı kol hareketi olmadan önce sağlıklı yetişkinlerde bağlantı kurduğunu gösterdi. Transverse karın kasının çalışması aşağı sırt acısı olan, transverse karın kasının güç kontrolü ile bozukluğunu öne getiren olan hastalarda ertelendi. Dengeleme ve diasosiyasyon prensiplerinin kullanılmasının bu güç-kontrol örneğinde yeniden eğitmeye yardım edebileceğine inanıldı.

 

Harekete Geçme

 

Harekete geçme, eklem ve eklem kompleksi için istenen uygun hareket yüzeylerini artiküle etme yeteneğidir.Yaralı eklemler ve kaslardaki hareketi yenileme rehailitasyonun birincil amaçlarından olmalıdır. Yıkıcı olmayan hareket birinci bölümde yayları kullanarak başlar, klinikçiler müşterilerine yaralanma güçlerini minimuma düşürürken eklemdeki hareketi yenilemeleri için yardım edebilirler.

 

Polestar Yaklaşımı, Bölüm 2: Dinamik Dengeleme

 

Bir kere müşteri birinci bölüm sırasında hareketi ve sabitliği güvenli bir şekilde geri topladığındai artmış zorluk seviyesi ile çalışması uygundur. Dinamik dengeleme ayrıca yeni elde edilmiş statik gövde kontrolüne de meydan okur. Bu müşterinin poziyonunu değiştirerek, yardımı azaltarak veya direnci arttırarak elde edilebilir. Diasosiyasyonun, dengelemenin ve harekete geçemenin aşamaları bölüm ikide de devam eder. Diz arkası kiriş eğim serileri dinamil dengelemenin bri örneğidir (Resim 3)

 

Polestar Yaklaşımı Bölüm 3: İşlevsel Reedükasyon

 

Müşterileri yaralanma öncesi işlevsel statülerine döndürmek, birçok rehabilitasyon programının nihai hedefidir. Hareket veya kaldırma kısıtlamaları sıklıkla düzenlenmeli fakat müşterilere kendi limitlerini nasıl tanımlamalarını öğretmek klinikçiye kalmıştır. İşlevsel reedükasyon iki aşamaya ayrılabilir: yabancı çevre ve tanıdık çevre.

 

Yabancı çevre. Eğer müşteri çok hızlı tanıdık çevreye dönerse, sıklıkla kendi alışkın oldukları hareket örneklerine dönerler. Bireyi tanıdık çevrede özel taslakları sergilemesi için eğitmenin çok yararı vardır. Yabancı çevrede, herhangi biri biyomekanik olarak yerçekimi-azalmış durumunda doğru egzersizi sergileyebilir. Örneğinn, çömelme hareketleri sırasında abnormal internal femoral dönüş gösteren müşteri kas dengesizliğini düzeltmeli ve Reformer üzerinde yerçekimi ve proprioseptif meydan okumaları eklemeden önce yatay ayak-baskısı aktivitelerini yaparak hareket örneğini düzeltmelidir.

 

Tanıdık çevre. Rehabilitasyonun bu aşamasında, müşterilere kendi işlevsel amaçlarına göre tanımlanmış taslak egzersizi verilir. Yabancı çevrede taslağı doğru şekilde öğrendikten sonra, yerçekimine olan normal orientasyın ile tanıdık çevreye döndürülürler. Her müşteri, sözlü ve görsel ip uçları ile özel taslakta dayanıklılığı yaratmaya ve hareketin etkisini arttırmaya devam edecektir. Müşteri bilinçli ve bilinçsiz seviyede final amacı taslağını doğru bir şekilde sergilemeye yetenekli olmalıdır. Bu noktada, p proprioseptif meydan okumalar ve direnç daha ileri bir işlevsel hareket elde etmek için eklenebilir.

 

Sonuç

 

Pilates egzeriszleri yanlış hareket örneklerini reedükasyon etmek ve müşterilere onların karınlarından veya güç merkezinden başlayarak nasıl uygun egzersiz yapılacağını öğretmek için etkili bir yoldur. Subjektif olarak, Pilates rehabilitasyon alanında önemini gösterdi fakat hala bu gözlemleri desteklemek için daha ileri bilimsel incelemelere ihtiyaç vardır. Pilates  rehabilitasyon çevresinde, müşteriler  amaç ve güç ile hareketin önemini düşündüler. Yanlış hareketlerinin sonuçlarını ve onları nasıl düzelteceklerini öğrendiler. Rehabilitasyon programlarına Pilates prensiplerinin eşlik etmesi egzersizlerin öğretildiği yola karşı yeni bir yaklaşım kazandırabilir.

 

Bir klinikçi olarak, rehabilitasyonumda bütün atlet seviyelerinde Pilates prensiplerini onları düzenlemeyi veya aparatları elde etmeyi umursamadan kullanıyorum. Daha da fazlası, benim Pilates’teki eğitimim ve öğretimim Pilates’in bana bir insana bakm açısının önemini ve sadece yaralı bölge ile ilgilenmenin önemli nokta olmadığını öğretmesinden dolayı yaralanmaları iyileştirme yöntemim değişti. Pilates egzersizleri klinikçilere yanlış hareket örneklerini, spinal bölümlerdeki hareketsiz ve karın sabitliği eksikliğini tanımlama izni verir. Buna ek olarak, müşteriler kendileri adına bu eksiklikleri hissetme şansını yakalar. Ben güçlü bir şekilde rehabilitasyon çevresinde Pilates’in kullanımının daha ileri bir araştırmaya değdiğine inanıyorum. Sertifikalı Pilates eğitmeni ile seansa katılın ve kendiniz için yararları deneyimleyin!