Kinesioloji Teorisi

Kinesioloji Teorisi Ve Tarihi Gelişmesi

Kinesioloji, 1960`lı yıllarda Amerikalı kripraktör Dr. George Goodheart tarafından geliştirilmiştir. Onun görüşüne göre adalesel denge tüm organların doğru çalışması için önemli bir önkoşuldur. Her adale bir çakra ve belirli organlarla ilişki halindedir. Dolayısıyla kaslardaki bir yorgunluk bir enerji tıkanmasının belirtisi olabilir ve buna bağlı olarak yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve psikosomatik şikayetler belirebilir. Goodheart` a göre vücuttaki her adaleye bir de karşı adale karşılık gelir. Buna göre bir adaledeki kasılmaların ve krampların çözülmesi, ancak o adalenin karşı adalesinin güçlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Yıllar içinde diğer tekniklerinde eklenmesi ile uygulamalı kinesioloji adını verdiği tedavi yöntemini geliştirmiştir.

Kinesioloji’nin Uygulanma Şekli

Kinesioloji uygulayıcılarının en önemli metotlarından biri adale testleridir. Böylece adale sistemindeki dengesizlikler ortaya çıkartılabilmektedir. Kinesioloji uygulayıcısı çeşitli kaslar üzerine hafif basınçlar uygular. Normal çalışan adaleler bu basınca dayanabilirken, enerji azlığı çeken adaleler ise bu basınca karşılık vermektedir. Böylece vücuttaki enerji tıkanmaları ortaya çıkarılır. Bu tıkanmaları aşmak için belli başlı refleks noktalarına uygulanan masajlar, rahatlama teknikleri gibi teknikler kullanılmaktadır.

Bunun dışında adale testlerinin sadece uygulanışı dahi enerji akışını düzeltebilmektedir. Bunu birçok hasta da vücudunda hissedebilmektedir. Yani kendilerini gevşemiş, dengeye gelmiş ve rahatlamış hissetmektedirler. İhtiyaç halinde kinesioloji uzmanı evde düzenli olarak tekrar edebilecek egzersizler de verebilir. Başarılı tedavi için uygulayıcıların iyi eğitilmeleri şarttır.

Kinesioloji’nin Uygulama Alanları

·         Sırt ağrıları,

·         Obezite,

·         Migren,

·         Adele krampları,

·         Alerjiler,

·         Sindirim bozuklukları,

·         Depresyon,

·         Anksiyete,

·         Konsantrasyon bozuklukları,

·         Düşünme zorlukları,

·         Sınav stresi,

·         Okuma-yazma zorlukları,

·         Hiperaktivite.