Göğüs Kafesinin Stabilizasyonu

Bütün Pilates egzersizlerinde ve hareketlerinde temel sayılan bir başka beceri ise göğüs kafesinin sabitlenmesidir. Göğüs Kafesi ve Kol egzersizi, kol ve omuzlarınızı hareket ettirirken omurga ve göğüs kafesinizin sabitlenmesini içermektedir. Eğer bunda başarılı olabilirseniz, kol ve omuzlarınıza inanılmaz bir güç kazandırarak bir yerlere uzandığınız veya herhangi bir şeyi kaldırdığınız zaman olası bir kas zedelenmesini engellemiş olursunuz.
 
Omuzların Anatomisi
 
Omuz bölgesi aslında esas olarak iki adet iskelet yapısından oluşur: kürek kemikleri ve kollar. Kürek kemikleri de kendi içinde boyun kemiği (clavicle), kürek kemiği (skapula) ve üst kol kemiği (humerus) olarak üçe ayrılır. Kol ve omuzlardaki bu kemik yapısı göğüs kafesinin üstündeki sternum adı verilen kemik yapısıyla birleşir.
Bu inanılmaz mekanizma kol ve omuzlarınızın görevini tam olarak yerine getirmesini sağlar. Ancak, söz konusu mekanizmayı doğru çalıştırmadığınız takdirde muhtemel yaralanmalara iyi bir zemin hazırlama ihtimaliniz oldukça fazladır. Bu bölgedeki eklem incinmelerinden kaynaklanan yaralanmalardan şikâyet eden kişilerin sayısı, ne yazık ki, hiç de az değildir. Çok fazla veya yanlış hareket yapılması çıkıklara neden olabilir.
Yaralanma veya incinmelerin büyük bir kısmı vücudunuzun üst kısmındaki bu birbirine bağlı bölümlerin tek bir parçaymış gibi hareket ettirilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu hata boyun ve omuz kasları arasındaki doğal dengenin kaybolmasına ve vücut hareketlerinde yetersizlikler oluşmasına neden olur. Tendon yaralanmaları, bilek ve dirsek zedelenmeleri ve çok fazla tenis oynamaktan kaynaklanan burkulmalar bundan kaynaklanmaktadır. Omuzların ağrısız ve daha sağlıklı olabilmesi için bu bölgedeki kasların hareketlerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kol ve omuzları birbirine bağlayan kasların kendine has, doğal bir hareket özelliği vardır. Ancak, çoğu zaman yanlış hareketlerimiz bu doğal dengeyi bozar. Bu bölgedeki kaslara eski gücünü ve sağlığını kazandırmak için göğüs kafesi ve omurganın stabilizasyonunu iyice öğrenmemiz gerekmektedir. Gerekli stabilizasyonu sağlayabilirsek, o zaman çok daha sağlıklı hareket ederek vücudumuza zarar veren yanlış uygulamalardan kendimizi sakınmış oluruz.